Tag: bình ngâm thủy tinh

Bình Ngâm Rượu MS27 – 14 lít

Đẳng cấp chơi rượu được khẳng dịnh qua các bình ngâm rượu của chúng tôi. Sản phẩm thích hợp cho ngâm nấm, sâm, nhung hươu, nai… hoa quả. Với thiết kế cao ráo và đường cong bình uốn éo một