Tag: Bình KUMGANG SHARON

Bình KUMGANG SHARON MS124 – 32L

Mã sản phẩm:MS124 Thể tích:32 lít Đường kính miệng:17.5cm Chu vi tối đa bình:25cm Chiều cao bình:71cm

Bình KUMGANG SHARON MS123 – 45L

Mã sản phẩm:MS123 Thể tích:45 lít Đường kính miệng:17.5cm Chu vi tối đa bình:25cm Chiều cao bình:101cm