Nói đến vùng đất kim sơn ninh bình ai cung biết đến một thương hiệu kim sơn đệ nhất tửu một loại rượu triết xuất tất cả bằng các thành phần tự nhiên không bao giờ đông đá